arttra gallery copenhagenARTTRA GALLERY v/ Jeppe Westrup
Vigsnæsvej 33, 4862 Guldborg - Denmark   
+45 2618 1227    +45  2234 0227   info@arttragallery.dk

Se også whatagallery.com og graffitigalleriet.dk


      Åbningstider

      Udstillinger

      Idé

 
Idé

Uden smålig skelen til den enkelte kunstners udbredelse, anerkendelse samt stilmæssige særpræg og specialer, vil ARTTRA GALLERY invitere billedmagere indenfor, udvalgt efter ganske andre og stærkt forventningsskabende præferencer.


Det er kunstnere med hjerte, rygrad og balls, der vil nyde godt af galleriet.

Galleriet vil vise værker der kan mærkes i maven, og som udfordrer, rykker og pirrer de besøgende.

Det bli'r således kunst med ballast, baggrund og bølgegangs-skabende effekt, der vil lyse fra ARTTRA GALLERYs vægge.

ARTTRA GALLERY har en stor forkærlighed for grafiske 'udskejelser', der formår at gøre en forskel, præsterer stillingtagen, og rummer begrundede og nødvendige elementer af provokation.

Et godt maleri skal gerne 'flytte' noget hos beskueren, fremtvinger meninger og standpunkter, og i bedste fald udvider horisonter og sprænger grænser hos de, der ikke lider af 'berøringsangst' overfor anderledes, anarkistiske, anmasende, agiterende og til tider aparte arbejder.

ARTTRA GALLERY vil  imødekomme det voksende pres fra både etablerede, kontroversielle navne på kunstscenen, men især aspirerende, up-and-coming billedmagere, der har banket forgæves på mangt en dør for at få eksponeret deres værker.

ARTTRA GALLERY vil komme til at udgøre en overdådig illumineret oase i en verden af gallerier, hvor idémæssigt stillestående 'sofa-stykker', hvis eneste funktion udgøres af et pinagtigt forsøg på at matche stuens øvrige statiske nuancer, som i udpræget grad hersker, og dominerer udvalget hos diverse 'kunst-kræmmere'.

http://www.domicil.dk
http://www.termofotograferinger.dk
http://www.termografier.dk
http://www.blowerdoors.dk
http://www.blower-doors.dk
http://www.golden9.dk
http://www.grafixico.dk
http://www.graffitigalleriet.dk
http://www.graffittigalleriet.dk
http://www.grafittigalleriet.dk